Sorgenfri Torv · midt i din hverdag

Velkommen på Sorgenfri Torv
Midt i din hverdag

Følg debatten om torvets fremtid:

Sorgenfri Torvs skrivelse til borgmester Sofia Osmani 06.09.2020

Læs den seneste status samt ønsker til processen set fra Sorgenfri Torvs synsvinkel:

Lejerinformation fra Sorgenfri Torv

Informationsskrivelse til alle Torvets butikker 14.10.2020

Sorgenfri Torvs udtalelse fra 6. maj 2020

Læs informationen herunder dateret 6. maj 2020. Dokumentet rummer torvets udtalelse den aktuelle status i dialogen med kommunen og den seneste offentlige debat som debatteret i lokale Facebook-grupper hen over foråret og sommeren.

Læs om det seneste politiske forlig i artiklen den 22.04.20 i "Det Grønne Område"

Der er forsat debat om Sorgenfri Torvs fremtid.

Det senest politiske forlig blev behandlet på rådhuset torsdag den 30. april 2020. Dette forslag er med torvets øjne ikke en gennemførbar løsning.  Følg linket og læs mere:

Situationsplan · september 2020 · foreløbig idéskitse

Klik for hente vores visionsoplæg som PDF

Klik for at hente vores visionsoplæg som PDF

Klik for at forstørre billedet

Vi har vedlagt et link med en præsentation af vores vision for et fremtidigt Sorgenfri Torv, som blev præsenteret for Lyngby-Tårbæk Kommune den 30. december 2019:

Se Torvets vision fra 30.12.19

Læs den eksterne rådgivers vurdering af det aktuelle politiske forlig

Her vedlægger vi et link samt teksten fra rådgiveren CFBO, som har vurderet gangbarheden af kommunalpolitikernes aktuelle kurs = det reviderede Scenarie C.

Konklusionerne er klare: Det vil ikke mening for en ejer at sætte et udviklingsprojekt igang med vilkårenes nuværende udforming.

Et åbent brev

til vores lokalpolitikere 

Torsdag den 30. april behandles et problematisk forslag om Sorgenfri Torvs fremtid på Lyngby Rådhus.


Set fra torvets side bliver forslaget desværre umuligt at gennemføre i praksis. Læs vores åbne brev til Kommunalbestyrelsen herunder, og giv gerne din mening til kende på Facebook.

Et åbent brev

Kære Sorgenfri-borgere og politikere på Lyngby Rådhus


Vi er kede af den seneste tids udvikling i arbejdet med en ny helhedsplan for Sorgenfri Torv. Vi ønsker, på linje med de fleste som holder af Sorgenfri, et smukt og dynamisk torv med et tidssvarende og varieret butiksmiljø.


Vi ønsker at udvikle og forny Sorgenfri Torv med en gennemtænkt løsning, som skaber værdi for borgere, erhvervsdrivende og alle andre interessenter. Med hensyn til Nordtorvet har vi de samme målsætninger som Byplanudvalget, nemlig at bevare torvedannelsen, undgå et massivt byggeri og friholde bebyggelse ud mod Grønnevej.


Desværre umuliggør forslaget, som behandles i Kommunalbestyrelsen torsdag den 30. april 2020, en gennemførelse af den tiltrængte udvikling af Sorgenfri Torv.

Forslaget er især problemfyldt på to punkter:


1. Irma kan ikke acceptere det fremlagte løsningsforslag:


Irmas direktør, Søren Steffensen, har flere gange og senest i torsdags sagt, at Irma kun kan få økonomi i en butik i Sorgenfri på Sydtorvet med en placering med hovedindgang ved siden af Netto på parkeringspladsen. Som forslaget foreligger nu, får Irma en placering i niveau med Hummeltoftevej med sekundær indgang via trapper og elevator fra parkeringspladsen. Forslaget vil i praksis føre til en urentabel Irma-butik, da en sådan placering erfaringsmæssig reducerer omsætningen med 25-30%. Til tabet skal lægges en højere husleje og betydelige omkostninger til indretning af et nyt lejemål. Ændres forslaget ikke, har Søren Steffensen flere gange nævnt på Lyngby Rådhus, at Irmas nuværende butik på Nordtorvet har udsigt til at blive lukket indenfor få år, og at ressourcerne i stedet for vil blive brugt på at udvikle andre Irma-butikker i hovedstadsområdet.


2. Forslagets økonomi hænger ikke sammen
med en bebyggelsesprocent på 65%:


En bebyggelsesprocent på 65% er bemærkelsesværdigt lavere end de omkringliggende bebyggelser i Sorgenfri. Det er også langt under de 114/116%, som lå til grund for drøftelserne i den nedsatte arbejdsgruppe i efteråret og anbefalet af et enigt Byplanudvalg den 4. december 2019. Det betyder, at vi som ejere ikke kan få økonomien til at hænge sammen i et nyt byggeri, som bl.a. inkluderer en tidssvarende miljørigtig byggekvalitet, en anstændig arkitektur, en dyr parkeringskælder samt ny infrastruktur.

Vi ønsker inderligt og oprigtigt at imødekomme Kommunalbestyrelsens gode visioner for Sorgenfri bymidtes fremtid, men vi håber på forståelse for, at det aktuelle forslag vil sætte udviklingsplanerne i stå. Ingen ejer kan forventes at igangsætte nybyggeri med udsigt til et økonomisk tab allerede ved tegnebrættet. Samtidigt er det ikke gangbart at tænke Irma ind i planer, som Irma på forhånd siger nej tak til.


Byplanudvalgets forslag ser derfor desværre ud til igen at stoppe en kritisk nødvendig byudvikling i Sorgenfri bymidte. Resultatet bliver med sikkerhed en dominoeffekt af butikslukninger i Sorgenfri.


Vi rækker med dette åbne brev hånden ud for at finde en løsning, som balancerer for alle parter, og vi håber på at blive inddraget i en fair og åben dialog herom.


Sorgenfris borgere og de forretningsdrivende fortjener en levende og fornyet bymidte, som bliver et rigt samlingssted for alle på tværs af generationer og interesser.


Med venlig hilsen


Lars Mathiesen

Bestyrelsesformand for Sorgenfri Torv

Populære butikker på Sorgenfri Torv


Kontakt os for at høre om ledige lejemål

Udfyld formularen,
så vender vi tilbage.


Kontakt os